Brands

Print

产品证书

 • 标题 (Item)时间 (Date)下載 (Download)
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน14-09-2555下載
 • มอก. 166-2549 เต้าเสียบและเต้ารับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้าย : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์22-10-2556下載
 • มอก. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป04-07-2557下載
 • มอก. 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือ แบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน28-10-2556下載
 • มอก. 1436-2540 ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ05-08-2556下載
 • มอก. 1955-2551 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้าย : ขีดจำกัดสัญญานรบกวนวิทยุ07-11-2556下載
 • มอก. 2336-2552 มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะมาตรกลไฟฟ้า สำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และชั้น 2)14-11-2557下載
 • ISO 9001:2008 International Standard2013-07-06下載
 • TEST IEC 61009-12013-02-04下載
 • TEST IEC 61009-22013-02-01下載
 • TEST IEC 61009-32014-08-25下載
 • TEST IEC 61009-42014-08-22下載
 • TEST IEC 61009-52014-08-22下載